НЧ Христо Смирненски 1904
Народно читалище в град Ветрен

История

   Рождената дата на читалището датира от 1880 год. Сведение за това дава учителят Стефан Карчев,като председател на същото. Първоначално името му е било „Пчела”,а по-късно то приема името „Развитие”,”Плодовита лоза”,а в 1900–та година „Княз Борис Търновски”.

   

   Официално основите на читалището се поставят през 1904 година,когато се избира и неговия първи управителен съвет от будни ветренци,а именно учителят Борис Мартинков-Председател, Тома Лютаков-секретар и членове: Димитър Чавдаров, Никола Дишков,Никола Попов и Стоян Разпопов. Броят на членовете учредители е 42-ма.

 

   Първите Председатели на читалището,допринесли за негово развитие и утвърждаване са авторитетни учители и други дейци,като споменатите вече Борис Мартинков от гр.Велес/Македония/, Никола Попдимитров също учител, Стефан Карчев-учител, участник в Кресненско-Разложкото въстание, Александър Лапардов - земеделец, Свещеник Васил Банкин и др. 

 

   Мечтата на читалищните дейци, още от създаването на читалището, е била да се сдобият със собствен дом. През 1939 год. се изгражда първият етаж на читалищната сграда,а през 1943год.и втори,където се урежда читалня.

 

   Читалищната сграда е открита в края на 1946 год. и това спомага за укрепване на организационния живот. През 1981-1985 година се извършва преустройство  и частичен ремонт на читалищната сграда.На 75 годишния юбилей  читалището е наградено с орден”Кирил и Методий” II степен с указ №862 на Държавния съвет на РБ, а на 100 годишния с грамота от МК.