НЧ Христо Смирненски 1904
Народно читалище в град Ветрен

За нас

   НЧ ”Хр.Смирненски-1904 гр. Ветрен е юридическо лице с нестопанска цел. То е самоуправляващо се културно-просветно сдружение, което изпълнява и държавни задачи в сферата на културата. 

 

   С над сто годишната си история читалището ни отговаря на новите предизвикателства на днешното време. Неговата институционна характеристика е устойчивостта, лигитимността и гъвкавостта, които в съчетание с историческия му опит, създават предпоставки те да откликнат на новите потребности.

 

   Читалището е единствената културна институция на територията на гр.Ветрен с богато минало и динамична настояще. То е център на общностно развитие, общностна енергия, координира идеи, мечти, начин на случване, комуникация с други институции и организации. Читалището е активна гражданска общност за развитие и алтернатива. Място на свободните хора. Среща на общността в читалището.

 

   Съвременна гражданска организация, призвана да обхване в себе си най-широк кръг от населението, като основна клетка на културно надграждане. 

 

   Внимание се обръща и на същността и мястото на читалището с все по-големите потребности на хората, на младите, на децата към институцията. То е фокусирано именно върху тази тематика с оглед позицията и взаимовръзката между отделните поколения. Успехите са плод именно на пряката зависимост от капацитета, енергията и от дадеността на много хора.