НЧ Христо Смирненски 1904
Народно читалище в град Ветрен

Библиотека

   Библиотеката при читалището е един от основните приоритети в дейността, като устойчиво и с професионален опит откликва на новите предизвикателства. За да сме на „ти” с технологиите, за да сме част от глобалната мрежа,защото хората имат значение, за да работим по-бързо и по-ефективно, за да учим и да се развиваме. В момента тя е с фонд от над 15700 единици от всички отрасли на знанието.

 

   Закупуването, обработката и картотекирането на книгите е периодичен процес, който се осъществява от библиотекаря. С новите технологични средства и компютри по проект „Глобални библиотеки-България” библиотеката влезе в семейството на глобалната мрежа от обществени библиотеки.

 

   Библиотеката като част от читалищната структура, организира и реализира много и разнообразни културно-масови мероприятия.

 

   Провеждаме уебинари, мултимедийни презентации, литературни мероприятия, детско утро за първокласниците, творчески срещи с писатели и художници, наборни и другарски срещи. Тя осигурява среда за четене с безплатен достъп до интернет информация, комуникация, базови познания за работа с компютър, безплатни Е-услуги за потребителя, справочно-библиографски  и информационни услуги, нови книги. Създава условия за развитието на младите хора:-изготвяне на CV, мутивационно писмо, информация за свободни работни места в региона и чужбина, обучения на възрастни за работа с компютър, копирни услуги, образователни сайтове за деца- насърчаване и проверка на знанията, професионално ориентиране, работа с конкретен софтуер/ Windows7, Word, Eхсеl, Pawer Point, търсене на информация в интернет чрез услугите на библиотеката, ползване на ел. поща, скайп, социалните мрежи/facebook, Atol.bg и др./ 

 

   Всички тези нови форми на дейност, които читалището предоставя чрез своята библиотека, станаха достояние благодарение на реализираните проекти, които читалището периодически изготвяше. От 2009 год. работя по проект”Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки Глобални библиотеки-България”, Проект „Библиотеката като- обществен и информационен център”, проект „Българските библиотеки- съвременни центрове за четене и информираност”.