НЧ Христо Смирненски 1904

Народно читалище в град Ветрен

   

   НЧ ”Хр.Смирненски-1904”, ”Отваряне местната култура към света!”

    „На един клик разстояние до местната култура!”, ” Мост между миналото и иновативното бъдеще!”, „Това гнездо няма да изстине!”, ”Традицията и виртуалното-ръка за ръка!” … „Факелът на иновативността!”

 

 Презентация на тема: АКТИВНИЯТ ЖИВОТ НА НЧ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ - 1904" ВЕТРЕН

 

Презентация на тема: АКТИВНИЯ ЧИТАЛИЩЕН ЖИВОТ ПРЕЗ ИЗТЕКЛИЯ ОТЧЕТЕН ПЕРИОД

  

Детски състав
Танцови състави
Автентичен фолклор
Театрален състав